Visual Art

The visual arts are art forms that create works which are primarily visual in nature, such as ceramics, drawing, painting, sculpture, architecture, printmaking, modern visual arts (photography, video, and filmmaking), design and crafts. These definitions should not be taken too strictly as many artistic disciplines (performing arts, conceptual art, textile arts) involve aspects of the visual arts as well as arts of other types. Also included within the visual arts are the applied arts such as industrial design, graphic design, fashion design, interior design and decorative art.
About Me

My photo
Creative Designer,Primeworks Studio, Media Prima Berhad / B.A Hons Fineart University Technology MARA,Malaysia

Monday, November 10, 2008

Persoalan-Seni dan Globalisasi

Seni dan Globalisasi

Persoalan tentang globalisasi semakin menarik perhatian semenjak akhir-akhir ini. Globalisasi yang semakin melebarkan ufuk jajahannya ke merata dunia sebenarnya telah lama wujud. Globalisasi secara harfiahnya bermaksud sejagat atau seluruh dunia bermakna bahawa segala aspek kehidupan samada dari segi budaya, kesenian, ekonomi, sosial dan sebagainya kini tiada lagi batas sempadan antara satu bangsa, negara atau peradaban. Secara mudahnya kini tiada lagi unsur pemisah yang ketara antara sesebuah kebudayaan, kesenian, strata sosial antara satu bangsa dengan satu bangsa atau satu negara dengan negara yang lain. Wujud pula satu kampung kesejagatan untuk seluruh dunia. Maka timbullah sikap saling mempengaruhi antara satu budaya dengan budaya yang lain. Pada era ini, penapisan menjadi sesuatu yang amat mustahil.Ditinjau dari aspek tawarikh manusia, globalisasi telah bermula semenjak dahulu.

Ini dapat dilihat dari pengkajian sejarah seni terutama seni tampak apabila unsur-unsur seni arca dalam sejarah seni Roman yang mendapat pengaruh seni arca Greek Purba. Catan Van Gogh banyak mendapat pengaruh cetakan kayu Ukiyo-E Jepun. Salah sebuah catan Picasso contohnya mendapat ilham dari arca-arca kayu Afrika. Malah komposer Impresionis, Debussy (sezaman dengan Impressionist Fine Artist; Degas, Renoir, Manet & Monet) mendapat pengaruh muzik Gamelan dalam sesetengah komposisi beliau. Demikian antara contoh kecil kesan globalisasi terhadap bidang kesenian. Apabila berlakunya penjajahan maka globalisasi semakin menanjak. Ini bermakna sesebuah bangsa atau negara yang dijajah atau lemah akan ‘dimakan’ oleh sesebuah bangsa atau negara yang kuat atau si penjajah. Ini akan menghakis unsur-unsur budaya, kesenian dan kepercayaan terutamanya dan akan menyebabkan kejatidirian sesebuah bangsa akan pupus. Bangsa yang menjajah akan dipandang sebagai kuat, gagah dan lebih bertamadun. Maka berlakulah penjajahan minda secara tidak langsung. Bangsa yang terjajah sedikit demi sedikit akan mengikut segala aspek penghidupan bangsa yang menjajah. Globalisasi semakin meluas setelah berlakunya pelbagai penemuan dalam bidang sains dan teknologi dan menemui kemuncaknya dalam Revolusi Industri yang telah memecahkan sistem totem dan taboo milik sesebuah bangsa. Dengan terciptanya mesin pencetak, maka wujud pula kuasa massa di pihak Barat. Segala bentuk ilmu dari Barat dengan mudah dapat diedar kemana-mana sahaja. Contohnya jika sebelum Revolusi Industri seni muzik hanya dimain dan dapat dinikmati di dewan-dewan atau istana pembesar dan hanya berlegar dalam kelompok golongan bangsawan dan kaya-raya maka setelah revolusi ianya dapat dinikmati dan dimainkan oleh orang ramai dirumah-rumah mereka sendiri apabila manuskrip muzik dapat dicetak dan diedarkan dalam jumlah yang banyak.

Penjajahan fizikal yang berlaku juga telah banyak memecahkan sistem totem dan taboo sesebuah bangsa. Kepercayaan-kepercayaan yang menjadi anutan sesebuah bangsa telah dihapuskan oleh si penjajah dengan mencanangkan keburukan dan kehodohan sesebuah sistem milik masyarakat yang terjajah. Mereka juga membawa bersama kepercayaan, budaya dan pemikiran mereka yang kononnya lebih bertamadun dan maju. Secara tidak sedar telah berlaku globalisasi dari segi bahasa contohnya. Sehingga kini globalisasi bahasa semakin memuncak dengan kemunculan teknologi maklumat. Tidak mustahil ia akan menelan bahasa lain yang tiada keupayaan untuk maju. Kuasa massa Barat semakin berpengaruh sejak penciptaan radio, televisyen dan kini dengan perkembangan teknologi maklumat. Seni yang tercipta di Amerika contohnya kini boleh didapati dimana-mana pelusuk dunia. Dengan propaganda melalui media massa seperti media cetak dan elektronik, globalisasi kesenian mula berkembang. Bangsa yang pernah terjajah yang hilang segala akar jatidiri mereka akan mudah terpengaruh dengan bentuk kuasa baru ini. Lebih malang kita mengambil segala ideologi ciptaan mereka dan disumbatkan kedalam bentuk seni kita tanpa menapis apa yang perlu. Seni warisan sesebuah bangsa dan peradaban yang tiada keupayaan untuk berkembang atau yang masih statik akan mula hilang ditelan oleh globalisasi. Kita harus ingat seni muzik popular contohnya bukan hanya berkait dengan muzik namun membawa bersamanya pemikiran, ideologi, budaya, kostum dan gaya atau stail berbahasa, berjalan, bercakap dan sebagainya. Himpunan budaya baru ini tidak mustahil akan menelan akar budaya atau kejatidirian bangsa yang pernah terjajah. Dengan wujudnya propaganda melalui kuasa massa, globalisasi dalam kesenian dari barat akan menelan guyup segala budaya dan akar pemikiran bangsa lain.

Dengan kuasa massa, falsafah seni hiburan popular yang hanya menekankan keseronokan sementara dan tipu muslihat tersembunyi, menjadi senjata paling berkesan untuk mempengaruhi sikap dan tindak-tanduk para remaja. Apa yang dapat dilihat dan didengar oleh para remaja akan memberi kesan kepada mereka walaupun hanya dalam masa seminit dua. Para remaja yang rata-ratanya tiada kuasa saring atau sistem nilai yang kukuh antara aspek positif dan negatif akan mudah terikut. Ini akan menyebabkan mereka memandang rendah akar budaya bangsa sendiri dan menganggapnya kolot serta ketinggalan zaman. Apatah lagi untuk memperjuangkannya! Dalam seni rupa, arus gerakan modernisme, post-modernisme, pluralisme semakin berkembang pesat. Malangnya terdapat falsafah dan ideologi seni yang menghapuskan nilai agama dan sikap hidup positif. Ini menjadi semakin parah apabila timbul fahaman Art for the Art Sake atau Seni untuk Seni . Demi seni, semuanya boleh. Menurut Drs.Sidi Gazalba, ia menyebabkan segala bentuk lukisan dan filem porno boleh, ucapan-ucapan cabul boleh, cerita yang merangsang kejahatan boleh, asal untuk seni, asal semuanya itu diciptakan atas nama seni. Semuanya serba boleh. Globalisasi sebenarnya memiliki nilai positif dan negatif. Aspek positifnya ialah wujudnya budaya ilmu yang menyeluruh, sistem rujukan yang bersepadu dan kemudahan mendapatkan idea yang berharga. Namun keburukannya tetap akan wujud seperti kepupusan sistem nilai dan pemikiran sesebuah bangsa jika kita tidak berhati-hati dalam menyaring sesebuah maklumat. Kita seharusnya bijak dalam menangani isu globalisasi dan menggunakannya sebaik yang mungkin untuk kemajuan. Sudah tentulah aspek paling penting ialah ilmu. Ilmu adalah kuasa dan seharusnya penggiat dan penseni tempatan melengkapkan diri dengan ilmu yang sesuai dengan tuntutan zaman kerana kita berkarya adalah mengikut acuan zaman dan masyarakat yang kita duduki.

Pandangan seniman atau penggiat seni sewajarnya mewakili pandangan dan worldview masyarakat setempat dan seantero dunia. Namun bukanlah pula terlalu mengikut kehendak dan pasaran antarabangsa. Ini akan menghilangkan daya kreativiti dalam berkarya. Akan wujud pula masalah lain seperti isu establisment dan ‘play-safe’ demi menjaga periuk nasi. Sewajarnya penggiat seni mengambil bahagian yang cergas dalam globalisasi untuk menyebarkan pula keindahan dan kemajuan dalam kesenian dan kebudayaan kita. Jika kita bertindak menentang arus atau tidak mahu mengikut perkembangan sains dan teknologi sezaman dikhuatiri segala unsur peradaban, kebudayaan dan kesenian bangsa akan lenyap ditelan oleh arus globalisasi. Kini adalah masa terbaik untuk seniman dan penggiat seni memikiri langkah terbaik dalam menyebarkan jati jiwa kesenian kita yang berlandaskan kebudayaan dan kesenian tempatan.