Visual Art

The visual arts are art forms that create works which are primarily visual in nature, such as ceramics, drawing, painting, sculpture, architecture, printmaking, modern visual arts (photography, video, and filmmaking), design and crafts. These definitions should not be taken too strictly as many artistic disciplines (performing arts, conceptual art, textile arts) involve aspects of the visual arts as well as arts of other types. Also included within the visual arts are the applied arts such as industrial design, graphic design, fashion design, interior design and decorative art.
About Me

My photo
Creative Designer,Primeworks Studio, Media Prima Berhad / B.A Hons Fineart University Technology MARA,Malaysia

Thursday, February 4, 2010

MENCARI KEMURNIAN ETIKA DALAM KRITIKAN ANTARA PENGKARYA DAN PENGKRITIK

Dalam kita berkarya ada yang mengkritik dan dalam kita mengkritik ada kritikan lain. Sebahagian yang baik dalam berkarya dan dalam kritikan itu harus diingat nilai etika yang boleh membantu meletakkan nilai kritikan dan nilai karya itu sesuai untuk dihayati, saksama untuk diapresiasi dan berada dalam perbincangan yang sihat.

Kebiasaannya etika difahami dalam bentuk yang mudah sebagai garis panduan supaya antara artis dan pengkritik itu saling bantu membantu dan hormat menghormati. Mengikut Ku Seman dalam ruangan blog beliau(http://kayangdailypost.blogspot.com/) bertajuk “Blog, Adab dan Topeng” bertarikh 26 Mei 2009 menyatakan ada sumbangan intelektual yang dapat disebarkan dalam suasana mencintai ilmu, menghormati pemikiran orang lain seperti menghormati pemikiran sendiri. Suasana yang murni dan beretika dalam kritikan itu melahirkan pembuat karya itu terangsang untuk terus berkarya dan tahu bercakap serta berfikir tentang karya yang dihasilkan. Manakala pengkritik mendapat maklum balas positif bagi meningkatkan ilmu, membaiki fakta yang tertinggal dan menambahbaik elemen yang dapat menceliksenikan orang ramai.

Kritikan yang tidak beretika, nampak berat sebelah dan tiada dorongan bagi meningkatkan hasil karya dan boleh membawa interpritasi yang negatif. Ada lanjutan dari kritikan itu oleh pihak kedua dan berterusan untuk terus membunuh secara senyap nilai karya dan kreativiti pengkarya. Jika ada pihak ketiga yang mengamalkan kritikan beretika mungkin ianya dapat membantu mengharmonikan suasana kritikan itu dan suatu dailog ilmu yang sihat berkembang yang disebut oleh Ku Seman “mewujudkan nilai intelektual.”

Menurut Edmund Burke Feldman 1994, kita mesti mengelak dari konflik sewaktu membuat kritikan. Antaranya, elakkan membuat kritikan pada kerja-kerja sendiri atau rakan yang terdekat atau sahabat karib. Ini tidaklah bermaksud kritikan tidak boleh dilakukan kepada seseorang artis atau kawan sesama artis. Yang sepatutnya merapatkan perhubungan di mana dapat melahirkan kritikan yang adil dan saksama.
Selain itu Edmund menghuraikan bahawa pengkritik tidak boleh menggunakan komen yang boleh merosakkan reputasi seseorang atau sesuatu kumpulan. Semua hasil karya seni boleh menjadi senjata kepada seseorang atau kumpulan tertentu untuk melemahkan semangat kumpulan lain yang merupakan suatu tindakan yang kurang sihat.
Bila kita menulis perihal artis, kritikan dibuat bagi mencari kekuatan dan kelebihan di sebalik kekurangan yang ada.

Dengan cara ini pengkritik melakukan kerja ikhlas dan tidak didesak atas sebab kewangan atau oleh mana-mana pihak dari sebelah pihak artis. Kritikan sepatutnya tidak berdasarkan wang atau saguhati daripada pembeli atau pengedar seni atau sebarang egen yang mengendalikan urusan artis. Pengkritik tidak harus menerima hasil dari karya yang diberikan oleh artis walaupun pemberi itu rasa tidak bersalah. Pengkritik tidak boleh menerima hasil kerja seni sebagai hadiah daripada artis atau yang dihantar sebagai hadiah tanpa diketahui siapa pemberinya.
Sebagai pengkritik perlu ada suatu sikap untuk mencetuskan idea membina. Pengkritik cuba mengelak dari terlalu banyak mencari kesilapan, sebaliknya cuba mencetuskan sebanyak idea dengan mengutamakan tumpuan pada mengcungkil kekuatan dari setiap elemen dalam karya yang ada.

Kritikan tidak seharusnya menerima sebarang komisen daripada hasil jualan karya seni yang berkaitan dengan kritikan tersebut.
Apabila menerima kritikan anggaplah segala pendapat itu bertujuan memperbaiki kualiti atau nilai sesuatu karya, fakta tentangnya harus bersandarkan hujah dari rujukan yang boleh diperakui atau sekurang-kurangnya dari rujukan buku yang boleh menarik perhatian orang ramai.

Kritikan perlu jujur dari hal fakta tentang tarikh, sejarah, harga jualan dan sebagainya dan dipertimbangkan semula sama ada relevan atau sebaliknya. Secara umumnya banyak lagi etika yang sesama kita tidak mengendahkan kerana menganggap ianya kurang penting seperti :

• Kritikan juga tidak seharusnya bersandarkan kritikan yang lain seperti tuan punya galeri, pernyataan muzium secara rasmi yang bertujuan mempromosikan karya-karya artis atau dari mana-mana institusi tempat artis itu dilahirkan.
• Kritikan tidak sepatutnya menjadi nasihat peribadi atau sebagai perbincangan awam yang merujuk pada kenyataan-kenyataan berbentuk nasihat.
• Kritikan yang dibuat tidak harus menjadi laporan. Kritikan bersandarkan kepakaran seni dan tidak patut ada elemen nasihat antara penjual dan pembeli.
• Kritikan tidak harus menggunaan komentar untuk memburukkan artis atau persoalan bermotifkan sesuatu yang ditambah.
• Kritikan tidak harus diasingkan di antara satu krtikan dengan kritikan yang lain dengan maksud mencela nilai peribadi dan latarbelakang artis.
• Kritikan juga tidak harus dibuat berdasarkan interpritasi dari lain-lain kritikan kecuali munasabah dan ada kesesuaian.
• Akhirnya kritikan tidak harus menjadi ruang untuk mengenengahkan perkara yang tersembunyi di sebalik sesuatu yang pernah didengar.

Berdasarkan etika kritikan yang disyorkan oleh Edmund Burke Feldman 1994 ini, ia boleh menyedarkan pengkritik akan tugas mereka yang sebenar ke arah lebih positif untuk membina suasana yang sihat. Dengan kritikan yang bersandarkan kesedaran dapat mengaitkan hujah-hujah pada fakta, teknikal, sejarah dan stail yang tergolong sebagai kritikan yang membina dan boleh dijadikan sesi polimik yang sihat.
Kritikan yang positif boleh mencerminkan nilai peribadi tetapi tidak sepenuhnya boleh menjadi pengganti secara langsung kepada artis. Biarlah kritikan itu sebagai pengalaman yang asli dan baik berdasarkan hasil dan kesan estetik yang dimiliki oleh artis.

Kritikan yang melampau dan mendekati hal-hal politik, ideologi boleh menjadi penilaian yang berat sebelah. Sebagai suatu perbandingan, kritikan harus ada pertalian dengan kerja seni yang mempunyai persamaan dengan kerja-kerja seni yang lain dan membawa kesan secara keseluruhan. Keutamaan kritikan yang standard boleh dilakukan secara luaran dari kesan permulaan yang membawa pada konteks seterusnya dan memberi kesan-kesan positif.

Dengan nilai positif, kritikan yang dibuat mengikut merit menjadikan prinsip bagi melihat kekuatan atau kelemahan yang disempurnakan oleh bukti dan fakta. Ada kes yang menjadikan krtitikan secara sedar boleh mewakili hak orang ramai dan sebahagian hak artis dan yang bakinya kepunyaan dunia seni.
Perlu diingatkan juga, setiap karya seni dalam perkembangannya ada meninggalkan kesan yang menghampirkan diri artis dengan rahsia diri dan ada hubungkaitnya dengan pengalaman dalam karya.

Dalam pergerakan seni lukis di Malaysia, persoalan yang menjadi perbahasan berpanjangan telah dijadikan alasan yang baik namun masih berhati-hati. Inilah perkembangan yang berlaku di bidang seni tampak Malaysia dengan adat dan budaya yang saling hormat menghormati sesama artis dan pengkrtik seni. Dengan kehormatan yang diberi kepada golongan muda telah membawa semangat antara kritikan dan berkarya. Sebagai contoh, Redza Piyadasa dan Salleh Ben Joned yang memulakan semangat kritikan telah membawa suatu perkembangan dalam seni lukis Malaysia. Walaupun nampak suatu polimik yang tak berkesudahan tetapi sekadar riak-riak dalam cawan kopi dan tidak membawa kesan kontroversi yang berpanjangan.Dalam konteks tanggungjawab sosial, kritikan seni menurut Dr. Tan Chee Kuan menyatakan ramai di kalangan penulis, kolektor seni, artis, kurator berganding bahu mengangkat karya-karya seni tampak menjadi bernilai sebagai khazanah budaya. Melalui jalinan erat, maklumat yang tepat dan fakta-fakta yang betul, sumber-sumber seni diterokai bersama. Ada yang menyentuh hal kontroversi dalam kritikan dan sejarah seni yang tercatat itu dimanipulasikan dengan berhati-hati mengikut sudut pandangan peribadi yang saling menghormati.

Jika budaya membalas kembali kritikan dengan ayat dan perkataan yang tidak melambangkan nilai intelektual dan sebagainya maka samalah kita dengan apa yang pernah berlaku antara Ruskin dan Whistler. Berlaku saman menyaman antara pengkritik dengan artis dan terbongkar segala gosip serta perbincangan yang melanggari peraturan sehingga hilang rasa hormat menghormati antara artis dengan pengkritik. Walaupun nanti keputusan mahkamah akan memenangi seseorang kesannya berpanjangan. Jika salah seorang itu menang perbicaraan dan mendapat pengikhtirafan yang tinggi dan memberi signifikan yang baik ke atas kerjayanya tetapi semuanya akan rugi di akhir nanti.
Sepanjang perjalanan meneroka kehidupan seorang pelukis dan tempoh masa yang dilalui perlu dicatat dengan penuh tanggungjawab. Hal ini cuba dilakukan oleh Dr. Tan Chee Kuan. Tentu jawapannya adalah dari rasa tanggungjawab sosial dalam melaksanakan tanggungjawab berwibawa. Menerusi analisis dokumentasi yang bersesuaian dengan esei bagi menyangkal isu-isu yang samar-samar atau andaian bagi mencari kebenaran.
Dr. Tan Chee Kuan menggunakan pendekatan sejarah untuk mempengaruhi pembaca. Misalannya dalam isu siapakah yang patut mengangkat seniman Yong Mun Sen sebagai bapa seni lukis Malaysia telah menimbulkan perdebatan antara beliau dengan Piyadasa. Beliau mempengaruhi pembaca dari sudut kaca mata seorang kolektor seni dengan fakta-fakta sejarah. Hujahan beliau menyentuh esei-esei Piyadasa berhubung perkembangan pelukis-pelukis Pulau Pinang di sekitar tahun 1920 hingga 1990 dikatakan suatu analisis yang kurang mantap. Hujah Piyadasa dikatakan banyak bersandar kepada kenyataan yang dipetik melalui surat khabar dan bergantung pada penulisan-penulisan yang lepas. Dr. Tan beranggapan status seniman Yong Mun Sen sebagai bapa seni lukis Malaysia perlu disemak kembali dari kaca mata seorang pembeli dan kolektor seni kerana mereka mengetahui perjalanan sejarah seni dan tokoh seni. Hujah Dr. Tan disokong dengan cerita yang berkait dengan memori lama dari surat-surat, artikel-artikel yang dipetik dari akhbar sampai ke katalog pameran.
Begitulah isu dan kontroversi dalam kritikan seni memerlukan hujah yang meminta pengkritik kembali kepada sejarah, individu-individu yang terdekat dengan artis, ahli keluarga dan orang yang masih hidup dengan merujuk bahan dan surat yang masih ada.
Dalam melaksanakan peranan mencari kemurnian etika dalam kritikan kedua-dua pihak perlu menerima dengan jelas bahawa antara artis dan pengkritik berada pada dasar yang adil. Penerimaan yang jelas ini boleh membantu khalayak mengenali karya-karya seni dan pembuatnya, boleh mengetahui pembongkaran fakta sejarah dan perkembangan seni yang berkait-kait dalam lingkungan yang sangat luas. Ada dua motif utama secara adil yang menjadi dasar dalam mencari kemurnian etika antara pengkarya dan pengkritik iaitu :

• Menerapkan nilai adil pada asas-asas yang munasabah dalam menampakkan perbezaan antara kritikan melulu dengan kritikan berbantukan penglihatan dan tafsiran minda.
• Menerapkan nilai saksama bagi menunjukkan kenapa seni itu penting dalam aktiviti kehidupan manusia.

Apabila interpritasi dan penilaian karya seni dibuat, kritikan sepatutnya menekankan apa yang dapat diketahui oleh artis tentang dirinya. Artis pula memerlukan penganalisis, pengkritik sekaligus pendorong memotivasikan artis mengetahui segala kekuatannya. Gambaran visual sebagai saksi dokumentasi yang sah menjadi terbitan kata-kata dari mulut yang sah dan laporan sejarah dengan fakta yang betul. Nasihat akhir, apabila melakukan kritikan harus diyakini dan menjadi persediaan untuk membantu nilai estetik mengambil tempat dan nilai moral serta budaya tidak dilanggari. Manakala artis terus menglahirkan karya bertaraf unggul, menjadi karya penyambung tamadun, artifak sejarah budaya bangsa yang kekal sebagai khazanah harta intelek negara.

No comments: